• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
    dl.archome.ir
    مثلا:
    http://dl2.archhome.ir/x.zip
    میشود:
    http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

آزمونهای معماری

آزمونهای ورودی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و نیز ورود به حرفه معماری
بالا