• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

دستاورد ها

 1. 1

  نخستین پیام

  ارسال پیام در جایی از سایت، موجب دریافت این امتیاز شده است.
 2. 2

  شخصی از شما تشکر کرد

  تشکرهایی که به پستهای شما شده است!
 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 5. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 6. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 7. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 8. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 9. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
بالا