• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- ابنیه

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - بررسی ابنیه تجاری

  دانلود مقاله آموزشی - بررسی ابنیه تجاری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است در مورد بررسی ابنیه ی تاریخی تجاری توضیحاتی را ارائه می دهد . پیدایش بازار در ایران ، بازار های قدیمی و جایگاه آنها ، معماری بازار ، حجره ، کاروانسرا ها ، انبار ، چهار سوق ، تیمچه ، قیصریه ، بررسی...
بالا