• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- پیاده محوری

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - پیاده محوری و حمل و نقل انسان محور

  دانلود مقاله مدیریت شهری - پیاده محوری و حمل و نقل انسان محور مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای عباس آذری و آقای محمد هاد حیدر زاده از ستاد محیط زیست توسعه ی پایدار شهرداری تهران تهیه و تنظیم شده است . در این مقالله ی مدیریت پروژه توضیحاتی در مورد مطالعه و...
بالا