• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- الیاسیان

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - عملکرد سوله ها - الیاسیان

  دانلود مقاله آموزشی - عملکرد سوله ها - الیاسیان طراحی سوله ؛ انواع جرثقیل سقفی ؛ عمر کل خستگی هر عضو ؛ ملاحظات طراحی جرثقیل سوله ها ؛ بام های شیبدار دندانه ای ؛ ضرایب رانش طولی ؛ ضرایب اضافه مقاومت برای سیستم های باربر جانبی لرزه ای ؛ ضرایب اطمینان بکار رفته در محاسبه ی تنش های مجاز طراحی ؛...
بالا