• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- الکترودها

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - الکترودها

  دانلود مقاله آموزشی - الکترودها الکترود و انواع آن (از نظر قطر ، طول ، پوشش و مغزی فلزی ) ، انتخاب صحیح الکترود از نظر قطر ، انتخاب صحیح الکترود از نظر طول ، جنس هسته ی الکترود ، جنس فلزی الکترود ( مغزی الکترود ) ، الکترود از نظر مغزی فلزی ، موارد سازنده ی پوشش الکترود ، تقسیم بندی الکترود ها از...
بالا