• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- اقتصاد

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - اقتصاد حمل و نقل شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - اقتصاد حمل و نقل شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مطالبی را در خصوص اقتصاد حمل و نقل شهری و همچنین قیمت گذاری و تامین مالی حمل و نقل شهری ارائه می دهد که این مقاله توسط خانم بهاره عریابی - کارشناس ارشد اقتصاد - ترجمه شده است . اخذ عوارض...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - اقتصاد شهری و اقتصاد شهر در ایران - اطهاری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - اقتصاد شهری و اقتصاد شهر در ایران - اطهاری مطلبی در زمینه ی مدیریت شهری در خصوص اقتصاد شهری و اقتصاد شهر در ایران در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است . این مقاله توسط آقای کمال اطهاری تهیه و تنظیم شده است و توضیحات کاربردی و مفیدی را در ان زمینه ارائه می دهد...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - اقتصاد محیط زیست شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - اقتصاد محیط زیست شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مربوط به بحث اقتصاد محیط زیست شهری می باشد و در آن برآورد ارزش تفریحی پارک فدک شهرستان خوی به روش هزینه سفر فردی به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است . ارزش های مصرفی ، ارزش های غیر مصرفی...
بالا