• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- ایرج اسدی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - شهر و اقتصاد - ایرج اسدی

  دانلود مقاله طراحی شهری - شهر و اقتصاد - ایرج اسدی مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توضیحات کاملی را زمینه طراحی شهری و بحث اقتصاد و شهر ارائه می دهد . این مقاله به ترجمه ی آقای ایرج اسدی دانشجوی دکتری شهرسازی از دانشگاه تهران می باشد . رشد و انحطاط شهری ، نقش شهر های...
بالا