• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- استاد محمود نژاد

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - درس بتن 2 - استاد محمود نژاد

  دانلود جزوه آموزشی - درس بتن 2 - استاد محمود نژاد جزوه ای دست نویس از درس تخصصی بتن مربوط به استاد محمود نژاد را ی توانید در این قسمت از خانه ی معماری دانلود و مطالعه نمایید . اشکالات اجرایی ساختمان بتن آرمه ، گسیختگی اتصالات ، اتصال ضعیف دال به اسکلت ؛ خطاهای اجرایی تیر و دال سقف ؛ قطع آرماتور...
بالا