• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

، استاندارد ها

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود تحقیق - برنامه فیزیکی ، استاندارد ها و سرانه های موزه

  دانلود تحقیق - برنامه فیزیکی ، استاندارد ها و سرانه های موزه ایمنی و حفاظت ، فضای سبز موزه ، نور طبیعی ، کنترل نور ، شدت نور ، منابع نوری ، نور در موزه ، روش های نورگیری طبیعی ، زاویه دید ، استاندارد های مبلمان ، دیاگرام و روابط فضاهای موزه ، بخش نمایشگاهی ، بخش اداری ، جدول سرانه ها ، تاسیسات...
بالا