• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- اصول گودبرداری

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - اصول گودبرداری و ایمنی گود ها - جوهری

  دانلود جزوه آموزشی - اصول گودبرداری و ایمنی گود ها - جوهری کمک های اولیه ، اهرم ها و جک ها ، نکات مهم در عملیات برداشت آوار ، آوار برداری ، قوانین و مقررات، وظایف و مسئولیت ها ی هر شخص هنگام گود برداری ، بررسی های مکانیک خاک ، بازرسی ، اقداملت قابل انجام برای کاهش خطر گودبرداری ها ، نشانه های...
بالا