• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- کاهش

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - آلودگی صوتی در فضا های شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - کاهش آلودگی صوتی در فضا های شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای محمد رضا شیخ کاظم تهیه و تنظیم شده است . مطلبی که در اینمقاله مطرح شده است مباحثی را در مورد استفاده از تکنیک های معماری فضاهای سبز برای کنترل و کاهش آلودگی صوتی در...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - کاهش خطرپذیری شهر از بلایای طبیعی

  دانلود مقاله طراحی شهری - کاهش خطرپذیری شهر از بلایای طبیعی مقاله برنامه ریزی و طراحی شهری که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای دکتر مجتبی رفیعیان و آقای رضا بمانیان تهیه و تنظیم شده است و توضیحات کاملی را در مورد کاهش خطرپذیری شهر از بلایای طبیعی ( زلزله ) از طریق برنامه...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - کاهش هزینه های اقتصادی حمل و نقل

  دانلود مقاله طراحی شهری - کاهش هزینه های اقتصادی حمل و نقل مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای علی ابو طالب پور از دانشگاه شهید بهشتی و زیر نظر استاد راهنما آقای دکتر حسین شریف زادگان ؛ تهیه و تنظیم شده است . این مقاله ی تخصصی مطالبی کاربردی در زمینه ی کاهش...
 4. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - کاهش کیفیت محیط شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - کاهش کیفیت محیط شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مطالبی را خصوص بررسی عوامل موثر بر کاهش کیفیت محیط شهری , به طور کامل ارائه می دهد . راهکار های ارتقاء کیفیت ارزش های محیطی در محدوده ی سکونتی نواب ؛ بهداشت محیط ؛ امنیت محله , آلودگی هوا ؛...
بالا