• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- بادگیر ها

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه معماری - تنظیم شرایط محیطی - بادگیر ها

  دانلود پروژه معماری - تنظیم شرایط محیطی - بادگیر ها ازدیگرمزایای ساختن بادگیر؛ عناصربادگیر ، مصالح ساختمانی بادگیر ؛ دهانه وترک های بادگیر ، عملکرد چوب بستهای متصل به دهانه بادگیر ، شیوه ساختن بادگیر ، بادگیر در کشورهای عربی ، بادگیرها و معماری ایرانی ، مشکلات بادگیر ، بادگیردرمناطق گرم ومرطوب...
بالا