• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- باغ ایرانی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله معماری - باغ ایرانی تمثیلی از بهشت

  دانلود مقاله معماری - باغ ایرانی تمثیلی از بهشت مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مطالبی را در زمینه ی معماری باغ های ایرانی ارائه می دهد . در این مقاله به مطالعه و بحث در زمینه ی باغ های ایرانی تمثیلی از بهشتو با تاکید بر ارزش های باغ ایرانی در دوران صفوی ، پرداخته شده...
بالا