• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- بازنگری

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - بازنگری و ارزیابی کیفی فضا های عمومی شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - بازنگری و ارزیابی کیفی فضا های عمومی شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مربوط به بحث مدیریت شهری بوده و توسط آقای دکتر مجتبی رفیعیان و خانم مهسا سیفایی تهیه و تنظیم شده است . ماهیت و کارکرد های فضا های عمومی شهری ، اندازه ی فعالیت در فضا...
بالا