• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- برنامه ریزی شهری

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله - برنامه ریزی شهری - مدیریت شهری ایران

  دانلود مقاله - برنامه ریزی شهری - مدیریت شهری ایران مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است در مورد محدودیت ها ، چالش ها و راهکار ها در مدیریت شهری در ایران مطالب کاربردی و مفیدی را ارائه می دهد . دوره ی ادرای امور شهر ، مدیریت تهران ، چارچوب نظری تحقیق ، نظریه های مرتبط با...
بالا