• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- برنامه ریزی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - برنامه ریزی استراتژیک شهر و شهرداری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - برنامه ریزی استراتژیک شهر و شهرداری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری برای دانلود رایگان و مطالعه ی کاربران گرامی قرار داده شده است مطالبی کاربردی را در زمینه ی بررسی مدل یکپارچه ی برنامه ریزی استراتژیک شهر ها و شهرداری های ایران ؛ شرح می دهد . این مقاله توسط...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - برنامه ریزی فضای سبز شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - برنامه ریزی فضای سبز شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مطالبی را در مورد برنامه ریزی فضای سبز شهری ارا ئه می دهد و در آن به بررسی این موضوع با تاکید بر مناطق گرم و خشک ایران ، پرداخته شده است . این مقاله توسط خانم مهری اذانی ، آقای محمد...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - برنامه ریزی کاربری اراضی

  دانلود مقاله طراحی شهری - برنامه ریزی کاربری اراضی مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای دکتر سید رحیم شیری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ؛ تهیه و تنظیم شده است . در این مقاله ی شهرسازی به بررسی و تحلیلی بر برنامه ریزی کاربری اراضی با تاکید بر...
 4. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - برنامه ریزی محله - حاجی پور

  دانلود مقاله مدیریت شهری - برنامه ریزی محله - حاجی پور مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای خلیل حاجی پور تهیه و تنظیم شده است و توضیحاتی را در مورد برنامه ریزی محله ارائه می دهد . این مقاله توضیحات کامل و کاربردی را در زمینه ی رهیافتی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری...
 5. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - برنامه ریزی کاربری زمین برای ایجاد محله های ایمن

  دانلود مقاله طراحی شهری - برنامه ریزی کاربری زمین برای ایجاد محله های ایمن در این قسمت از خانه ی معماری ، مقاله ای تخصصی در خصوص طراحی و شهری و شهرسازی قرار داده شده سات و مطالبی را در زمینه ی برنامه ریزی کاربری زمین برای ایجاد محله های ایمن ، به طور کامل و به همراه کلیه ی جزئیات ارائه می دهد ...
 6. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله ی طراحی شهری - برنامه ریزی فضا های باز محله ای

  دانلود مقاله ی طراحی شهری - برنامه ریزی فضا های باز محله ای مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توضیحاتی را در زمینه ی برنامه ریزی فضا های باز محله ای ارائه می دهد و در آن به طور کامل در خصوص مبحث ضرورت فراموش شده در سیما و منظر شهری ؛ توضیحاتی به جامع ارائه شده است ...
 7. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - برنامه ریزی کاربردی اراضی شهری - شهر دورود

  دانلود مقاله شهرسازی - برنامه ریزی کاربردی اراضی شهری - شهر دورود مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توضیحات کامل و کاربردی را در زمینه ی برنامه ریزی کاربردی اراضی شهری ارائه می دهد و در آن شهر دورود به عنوان نمونه ی موردی مورد مطالعه قرار گرفته است . لایه ی حریم برق فشار...
 8. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - برنامه ریزی فضایی - کالبدی

  دانلود مقاله مدیریت شهری - برنامه ریزی فضایی - کالبدی مقاله ای از مدیریت شهری در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است که توضیحاتی را در زمینه ی نقش درآمد های پایدار توسعه شهری در برنامه ریزی فضایی - کالبدی به طور کامل و به همراه جزئیات دقیق ارائه می دهد . برنامه ریزی فضایی - کالبدی ،...
 9. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله برنامه ریزی شهری - برنامه ریزی مالی شهرداری ها و توسعه نظام مالی

  دانلود مقاله برنامه ریزی شهری - برنامه ریزی مالی شهرداری ها و توسعه نظام مالی مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توضیحاتی را در مورد جایگاه برنامه ریزی مالی شهرداری ها در توسعهی نظام مالی و تامین مالی کلان شهر ها به طور کلی شرح می دهد و توسط اقای دکتر رشید اصلانی گرد آوری...
 10. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله تخصصی - سیستم حسابداری بهای تمام شده - برنامه ریزی راهبردی

  دانلود مقاله تخصصی - سیستم حسابداری بهای تمام شده - برنامه ریزی راهبردی این مطلب توضیحاتی را در مورد استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده بر مبنای برنامه ریزی راهبردی به طور جامع شرح می دهد که در ان سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان به صورت موردی مورد مطالعه قرار داده شده است . ارزیابی مالی...
 11. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - برنامه ریزی و بودجه بندی در شهرداری ها

  دانلود مقاله طراحی شهری - برنامه ریزی و بودجه بندی در شهرداری ها در این قسمت از خانه ی معماری می توانید مقاله ای را در زمینه ی طراحی شهری در مورد نظریه ی برنامه ریزی و بودجه بندی در شهرداری ها دانلود و مطالعه نمایید . ارتباط سامانه ی حسابداری و بودجه بندی ، اصل بودجه بندی و کنترل بودجه ای ، اصل...
 12. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - برنامه ریزی میان مدت جهت توسعه پایدار

  دانلود مقاله شهرسازی - برنامه ریزی میان مدت جهت توسعه پایدار مقاله ای که در این قسمت قرار داده شده است در مورد ارائه مدل برنامه ریزی میان مدت دوچرخه سواری در راستای تو سعه ی پایدار مطالبی را ارائه می دهد و محدوده ی مرکزی شهر اصفهان را به عنوان نمونه موردی مورد بررسی قرار می دهد . معرفی محدوده ی...
 13. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - برنامه ریزی کالبدی و کاهش آسیب پذیری شهری

  دانلود مقاله آموزشی - برنامه ریزی کالبدی و کاهش آسیب پذیری شهری مقاله ی شهرسازی که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توضیحاتی را در خصوص نقش برنامه ریزی کالبدی در در کاهش آسیب پذیری شهر ها در برابر خطرات زلزله به طور دقیق ارائه می دهد . برنامه ریزی شهری و آسیب پذیری شهر ها ، بافت...
بالا