• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- بررسی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - بررسی شبکه معابر شهری1

  دانلود مقاله مدیریت شهری - بررسی شبکه معابر شهری1 مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری توسط آقای دکتر جعفر شاه علی و آقای مجید سنایی تهیه و تنظیم شده است و در آن مطالبی در زمینه ی بررسی شبکه ی معابر شهری در ارتباط با مورفولوژی شهر ، به همراه جزئیات کامل ؛ ارائه شده است . شبکه ی معابر و راه...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - بررسی جایگاه ایران در کریدور های منطقه ای

  دانلود مقاله مدیریت شهری - بررسی جایگاه ایران در کریدور های منطقه ای مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مربوط به انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران می باشد که توسط آقای مهندس صادق شیرازی و آقای محمد ساطعی ؛ تهیه و تنظیم شده است . در این مقاله ی تخصصی شهرسازی به مطالعه ی...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت و طراحی شهری - بررسی محله نواب و رضایتمندی ساکنان

  دانلود مقاله مدیریت و طراحی شهری - بررسی محله نواب و رضایتمندی ساکنان در این قسمت از خانه ی معماری مقاله ای مفید و کاربردی در زمینه ی مدیریت و طراحی شهری از مباحث مهندسی شهرسازی قرار داده شده است و در آن به مطالعه و بررسی بررسی محله نواب و رضایتمندی ساکنان می پردازیم . این مقاله توسط خانم زهرا...
 4. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - بررسی ابعاد کیفیت زندگی

  دانلود مقاله مدیریت شهری - بررسی ابعاد کیفیت زندگی این مقاله توسط آقای امین فرجی ملائی و خانم آزاده عظیمی ؛ تهیه و تنظیم شده است و در آن به بررسی و تحلیل نواحی شهری ایران و تحلیل ابعاد کیفیت در آن نواحی پرداخته شده است . شاخص های کیفیت زندگی شهری ، آمار ها و اطلاعات موجود ، سنجش میزان برخورداری...
 5. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - بررسی رضایتمندی شهروندان

  دانلود مقاله طراحی شهری - بررسی رضایتمندی شهروندان در این قسمت از خانه ی معماری مقاله ای مرتبط با شهرسازی و مدیریت شهری قرار داده شده است که این مقاله توسط دکتر مجتبی رفیعیان گرد آوری شده است و در آن به بررسی و مطالعه میزان رضایتمندی شهروندان از محیط های مسکونی و سکونتی شهری و عوامل موثر در آن...
 6. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - بررسی عوامل موثر بر کاهش کیفیت محیط شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - بررسی عوامل موثر بر کاهش کیفیت محیط شهری در این قسمت از خانه ی معماری مقاله ای در زمینه ی مدیریت شهری و شهرسازی قرار داده شده است و در آن به بررسی و مطالعه ی عوامل تاثیر گذار بر کاهش کیفیت محیط شهری پرداخته ایم . این مقاله توسط دکتر مجتبی رفیعیان تهیه و تنظیم شده است و...
 7. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - بررسی چگونگی الگوپذیزی استخوان بندی محله

  دانلود مقاله شهرسازی - بررسی چگونگی الگوپذیزی استخوان بندی محله در این قسمت از خانه ی معماری مقاله ای در زمینه ی شهرسازی و طراحی شهری قرار داده شده است و مطالبی را در خصوص بررسی چگونگی الگوپذیزی استخوان بندی محله و مطالب کاربردی را در مورد چگونگی الگوپذیری و تجدید سازمان استخوان بندی محله ارائه...
 8. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - بررسی معیار های ارزیابی کیفیت زندگی شهری - کوکبی

  دانلود مقاله طراحی شهری - بررسی معیار های ارزیابی کیفیت زندگی شهری - کوکبی در این قسمت از خانه ی معماری مقاله ای از طراحی شهری جهت دانلود و مطالعه کاربران گرامی قرار داده شده است که این مقاله توسط آقای افشین کوکبی تهیه و تنظیم شده است و مطالبی را در زمینه معیار های ارزیابی کیفیت در زنگی شهر و...
 9. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - بررسی عوامل موثر در بازسازی بافت های فرسوده

  دانلود مقاله طراحی شهری - بررسی عوامل موثر در بازسازی بافت های فرسوده در این قسمت از خانه ی معماری مقاله ای در زمینه ی طراحی شهری قرار داده شده است و توضیحات جامع و کاربردی را در مورد بررسی عوامل محیطی موثر در نوسازی بافت های فرسوده ی شهری به منظور افزایش امنیت محیطی ؛ در اختیار کاربران گرامی...
 10. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - تحولات کالبدی شهر در عصر فن آوری اطلاعات

  دانلود مقاله شهرسازی - بررسی تحولات کالبدی شهر در عصر فن آوری اطلاعات مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مطالبی را در خصوص مطالعه و بررسی بررسی تحولات کالبدی شهر در عصر فن آوری اطلاعات ؛ در اختیارتان قرار می دهد . بررسی تحولات فضای شهری در عصر فن آوری اطلاعات ، بررسی...
 11. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - بررسی کارکرد پارک های بانوان

  دانلود مقاله طراحی شهری - بررسی کارکرد پارک های بانوان مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری در خصوص طراحی و برنامه ریزی شهری قرار داده شده است توسط خانم صفیه حاضری ( دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز ) تهیه و تنظیم شده است و در آن به بررسی و ارزیابی کارکرد و...
 12. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - بررسی نقش فضا های عمومی در ارتقای هویت شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - بررسی نقش فضا های عمومی در ارتقای هویت شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توضیحات کامل و کاربردی را در زمینه ی بررسی و مطالعه ی نقش فضا های عمومی در ارتقای هویت شهری شرح می دهد . در این مقاله ی شهر سازی میدان حصیر سازان بابل به عنوان نمونه ی...
 13. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - بررسی مولفه های موثر بر طراحی مسیر پیاده

  دانلود مقاله شهرسازی - بررسی مولفه های موثر بر طراحی مسیر پیاده فضای شهری ، انواع خیابان ها ، خیابن های عبوری ، تعریف پیاده راه ، تجهیزات محدوده های پیاده ، طراحی مناسب سطوح ، درختان و پوشش گیاهی ، مکان یابی مسیر پیاده ، توقعات موردی از پیاده راه ، ایستایی و پویایی ، نفوذ پذیری و .... مطالب و...
 14. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - بررسی نقش عابر پیاده در طراحی شهری

  دانلود مقاله طراحی شهری - بررسی نقش عابر پیاده در طراحی شهری مقاله ای که از طراحی شهری در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است اطلاعات مفید و کاربردی را در خصوص بررسی نقش عابر پیاده در طراحی شهری در اختیارتان قرار می دهد . اصطلاح پیاده گرایی ، مقوله اثرات محیطی ، اثرات اقتصادی پیاده گرایی...
 15. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - بررسی هزینه های حمل و نقل و ترافیک

  دانلود مقاله شهرسازی - بررسی هزینه های حمل و نقل و ترافیک مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توضیحات کامل و کاربردی را در زمینه ی بررسی روش ارزیابی اقتصادی و تحلیل هزینه های حمل و نقل و ترافیک شهری در مدیریت شهری ارائه می دهد . این مقاله توسط آقای پژمان الله وردی زاده گرد...
 16. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - بررسی نقش دولت در اقتصاد شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - بررسی نقش دولت در اقتصاد شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توضیحاتی را در زمینه ی بررسی دولت و نقش آن در اقتصاد شهری ارائه می دهد و در آن استان ایلام به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است . این مقاله توسط آقای دکتر اسماعیل علی اکبری...
 17. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - بررسی مدل های سنجش عملکرد مدیریت محلی

  دانلود مقاله مدیریت شهری - بررسی مدل های سنجش عملکرد مدیریت محلی مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مربوط به مدیریت شهری بوده و در مورد بررسی مدل های سنجش عملکرد مدیریت محلی می باشد و این مبحث را با تاکید بر سازمان های مدیریت شهری و روستایی در ایران مورد بررسی قرار داده...
 18. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - بررسی ساختار اساسي دولت شهر اسلامي

  دانلود مقاله آموزشی - بررسی ساختار اساسي دولت شهر اسلامي مقاله ای در زمینه ی بررسی ساختار اساسي دولت شهر اسلامي را می توانید در این قسمت از خانه ی معماری به صورت رایگان دانلود و مطالعه نمایید . الگوهاي اداره شهري ؛ مديريت اسلامي , وابستگي مالي و اداري ؛ مديريت شهري يا اداره شهرها ؛ سازمان مسکن و...
 19. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - بررسی و مقایسه مدیریت شهری در ایران و جهان

  دانلود مقاله شهرسازی - بررسی و مقایسه مدیریت شهری در ایران و جهان مطلبی در زمینه ی بررسی و مقایسه مدیریت شهری در ایران و جهان برای مطالعه در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است . برنامه ریزی شهری و جغرافیا ، وظایف مدیریت شهری ، مدیریت شهری در جهان ، مدیریت شهری در کشور های توسعه یافته ،...
 20. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - بررسی و ارزیابی عملکرد خدمات ویژه شهرداری کلانشهر اصفهان

  دانلود مقاله شهرسازی - بررسی و ارزیابی عملکرد خدمات ویژه شهرداری کلانشهر اصفهان در این قسمت به بررسی و ارزیابی عملکرد خدمات ویژه شهرداری کلانشهر اصفهان پرداخته شده است و اطلاعاتی را در این زمینه در اختیارتان قرار می دهد . ارزیابی عملکرد ، مواد و روش ها ، هزینه ها و خدمات شهری ، بافت ستنی و...
بالا