• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- دانشگاه آزاد اسلامی

 1. A

  جزوه دانلود جزوه تخصصی - درس مکانیک خاک - دانشگاه آزاد اسلامی

  دانلود جزوه تخصصی - درس مکانیک خاک - دانشگاه آزاد اسلامی پایداری شیب ها ( خاکریز ها و شییروانی ها ) ، شیب های طبیعی ، لغزش خاک ؛ کنترل پایداری شیب ؛ ضریب اطمینان در مقابل لغزش ؛ آنالیز پایداری شیب ها ؛ نیرو های پایدار کننده ؛ مقاومت برشی خاک ، شرایط زهکشی خاک ، پایداری شییب ها ، نیروی لغزانند ؛...
بالا