• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- دینامیک

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - دینامیک خاک - دانشگاه تهران

  دانلود جزوه آموزشی - دینامیک خاک - دانشگاه تهران جزوه ی آموزشی که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مربوط به درس تخصصی رسته ی مهندسیی عمران - دینامیک خاک از دانشکده ی فنی دانشگاه تهران - نیمسال تحصیلی 83- 84 - می باشد . جزوه ای کامل و دارای کلیه جزئیات و توضیحات ، مسائل و نمودارهای...
بالا