• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- دکتر فیوض

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - درس دینامیک سازه ها - دکتر فیوض - دانشگاه بوشهر

  دانلود جزوه آموزشی - درس دینامیک سازه ها - دکتر فیوض - دانشگاه بوشهر جزوه ی دیگری از درس تحلیل سازه ها را که توسط جناب آقای دکتر علیرضا فیوض از دانشگاه بوشهر خلیخ فارس گرد آوری شده است را می توانید در این قسمت قرار داده شده است . معادله ی حرکت سیستم های یک درجه آزاد ، پاسخ سییستم های پیوسته ،...
بالا