• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- دکتر جوهر زاده

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - درس مقاومت مصالح 1 - دکتر جوهر زاده

  دانلود جزوه آموزشی - درس مقاومت مصالح 1 - دکتر جوهر زاده جزوه ای که در این قسمت از خانه ی معماری از درس مقاومت مصالح یک قرار داده شده است مربوط به دانشگاه تهران و دکتر جوهر زاده ( زمستان 1382 ) , می باشد و واحد های عملی ، واحد های صنعتی ، تنش عمودی ، نیرو های داخلی ، تغییر شکل ها ، تغییر طول...
بالا