• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- دکتر کشاورز

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - زمین شناسی مهندسی - دکتر کشاورز

  دانلود جزوه آموزشی - زمین شناسی مهندسی - دکتر کشاورز این جزوه ی آموزشی به طور کامل در مورد مبحث زمین شناسی مهندسی مطالبی را ارائه می دهد و توسط دکتر امین کشاورز تهیه و تنظیم شده است . تهیه مقاطع زمین شناسی ، زلزه و خطرات آن ، تکتونیک صفحه ای ، آب های زیر زمینی ، ملاحظات زمین شناسی در تونل سازی...
بالا