• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- دکتر خرقانی

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - مبحث سدهای خاکی - دکتر خرقانی

  دانلود جزوه آموزشی - مبحث سدهای خاکی - دکتر خرقانی در این قسمت در مورد سد های خاکی توضیحاتی کامل ارائه داده شده است که توسط دکتر سعید خرقانی گرد آوری شده است . علل طراحی و ساخت سد ها ، انواع سد ها ، مشخصات مناسب برای سد ها ، فاکتور های دیگر تعییم محل مناس برای سد ها ، طبقه بندی سد ها ، مقایسه ی...
بالا