• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- دکتر خسروبرگی

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - درس دینامیک سازه ها - دکتر خسروبرگی

  دانلود جزوه آموزشی - درس دینامیک سازه ها - دکتر خسروبرگی جزوه ای که در این قسمت قرار داده شده است مربوط به درس تخصصی دینامیک سازه و مجموعه مطالب کلاسی این درس از دکتر خسروی برگی از دانشکده ی فنی دانشگاه تهران می باشد . این جزوه ی آموزشی مربوط به مقطع کارشناسی ارشد و کتاب مرجع آن دینامیک سازه ها...
بالا