• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- دکتر زاهدی

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - درس بارگذاری - دکتر زاهدی

  دانلود جزوه آموزشی - درس بارگذاری - دکتر زاهدی جزوه ای کامل و دست نویس از درس بارگذاری را که توسط دکتر زاهدی گرد آوری شده است را می توانید در این قسمت دانلود نمایید . فشار خاک ، بار های مرده و زنده ، بار های محیطی یا خود کرنشی ، جزئیات کف ، سقف تیرچه بلوک ، تیرچه ی دوبل ، سقف های بتن آرمه ، کف...
 2. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - درس طراحی سازه های بتن آرمه - دکتر زاهدی

  دانلود جزوه آموزشی - درس طراحی سازه های بتن آرمه - دکتر زاهدی در این جزوه ی آموزشی تنها مثال ها و مسائل مربوط به دس طراحی سازه های بتن آرمه موجود می باشد و بر اساس آیین نامه ی بتن ایران ( آبا ) ؛ و توسط دکتر مرتضی زاهدی گرد آوری شده است . نحوه ی بدست آوردن عکس العمل ها ؛ ترسیم نمودار برش و لنگر...
بالا