• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- فرآیند کلی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله تخصصی - فرآیند کلی استراتژیک و جایگاه چشم انداز در آن

  دانلود مقاله تخصصی - فرآیند کلی استراتژیک و جایگاه چشم انداز در آن مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مطلبی تخصصی را در مورد بررسی و مطالعه ی فرآیند کلی استراتژیک و جایگاه چشم انداز در آن ؛ ارائه می دهد . تعریف و ویژگیهای ماموریت ، مأموريت شهر شارلوت ، مفهوم ارزشها ،...
بالا