• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- فرهنگ

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - فرهنگ ایران در معماری و شهرسازی

  دانلود مقاله آموزشی - فرهنگ ایران در معماری و شهرسازی مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای مهندس محمد علی قصری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی تهران و آقای دکتر محمد خسروی ؛ تهیه و تنظیم شده است و توضیحاتی را در خصوص فرهنگ ایران در زمینه ی...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - فرهنگ در طراحی فضا های شهری

  دانلود مقاله شهرسازی - فرهنگ و طراحی فضا های شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مطالبی کاربردی در زمینه ی بررسی فرهنگ و نقش فرهنگ در طراحی فضا های شهری ارائه می دهد . این مقاله به صورت کوتاه و مختصر مطالب مفیدی را در زمینه ی فرهنگ و طراحی فضا های شهری ارائه می دهد ...
بالا