• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- فعالیت های روزانه

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - فعالیت های روزانه بر کاهش آلودگی هوا

  دانلود مقاله مدیریت شهری - فعالیت های روزانه بر کاهش آلودگی هوا مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای شهریار افندی زاده و خانم میترا رموک از دانشگاه علم و صنعت ایران ؛ تهیه و تنظیم شده است . مطالبی را در مورد بررسی تاثیر تغییر ساعت شروع فعالیت های روزانه بر کاهش...
بالا