• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- جمالی

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - تهیه نقشه توپوگرافی - جمالی

  دانلود جزوه آموزشی - تهیه نقشه توپوگرافی - جمالی مراحل کلی کار جهت انجام هر پروژه نقشه برداری ، نصب و پیکر بندی برنامه ، خواندن اطلاعات ، خواندن اطلاعات از یک فایل نوشتاری ، منو های مشترک ، ویرایش اطلاعات ( ویرایش نقاط ، افزودن دستی نقاط ، درج ارتفاع نقطه توسط نرم افزار ؛ چگونگی انتخاب نقاط ،...
بالا