• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- مکان گرینی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - مکان گرینی بهینه پارکینگ طبقاتی

  دانلود مقاله مدیریت شهری - مکان گرینی بهینه پارکینگ طبقاتی در این قسمت از خانه ی معماری مقاله ای در زمینه ی مدیریت شهری قرار داده شده است که در آن به مطالعه ی مکان گرینی بهینه پارکینگ های طبقاتی شهر تهران می پردازیم . این مقاله توسط آقای رضا طالبی از دانشکده ی مدیریت شهری دانشگاه بین المللی...
بالا