• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- مبانی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - مبانی نظری معماری - موسیقی

  دانلود مقاله آموزشی - مبانی نظری معماری - موسیقی پیوند معماری و موسیقی ؛ هنرمند ؛ خلق هنر و اهداف ؛ مقوله های اساسی معماری و موسیقی ؛ مفهوم فضا در معماری و موسیقی ، مفهوم و تنوع در معماری و رابطه با مویقی معماری و طبیعت ؛ موسیقی در رابطه با طبیعت و رنگ ، خواص صوت ، زمان کشش صوت ، هارمونی در...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - مبانی نظری حفاظت اماکن میراث فرهنگی

  دانلود مقاله آموزشی - مبانی نظری حفاظت اماکن میراث فرهنگی مقدمه ای بر اماکن میراث فرهنگی ، حفاظت تعاریف و اصول ، نگرشی بر تاریخ مرمت در اروپا ؛ مرمت در دوره ی باروک ، معماری و مرمت در زمان انقلاب صنعتی ، نظریه ها و شخخصیت ها در سیر تکاملی باز زنده سازی ، قوانین آتن ، قوانین مرمت ایتالیا ، انواع...
 3. A

  کتاب دانلود کتاب - مبانی مهندسی زلزله - مهندس تابش پور

  دانلود کتاب - مبانی مهندسی زلزله - مهندس تابش پور در این قمت می توانید ویرایش کتاب مبانی مهندسی زلزله را به تالیف آقای مهندس محمدرضا تابش پور را دانلود و مطالعه نمایید. در این کتاب در مورد ضریب بازتاب ، ارتعاش سیستم های چند درجه آزادی ، طیف پاسخ ، سیستم های یک درجه آزادی خطی ، سختی و پریود ،...
 4. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - مبانی نظری - زیبایی شناسی

  دانلود مقاله آموزشی - مبانی نظری - زیبایی شناسی در ان مقاله آموزشی در مورد مبحثی از مبانی نظری به نام زیبایی شناسیی به طور کامل و دقیق توضیح داده شده است . طیبایی شناسی و هدف از زیبایی شناسی ، پیدایش دانش زیبایی شناسی ، واژه ی زیبایی شناسی ، عوامل اساسی زیباشناسی ( عوامل اساسی نقش دهنده در...
بالا