• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- مقاوم سازي

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - مقاوم سازي ساختمانهاي بتني کشور ژاپن

  دانلود مقاله آموزشی - مقاوم سازي ساختمانهاي بتني کشور ژاپن تکنيک هاي مقاوم سازي ، استراتژي مقاوم سازي ، پيشينه ي تاريخي ، استراتژي مقاوم سازي و راهکارهاي آن ، ارزيابي ظرفيت لرزه اي ساختمانهاي موجود ، تشکيل شبکه اي ازگروه هاي فّني براي افزايش ظرفيت لرزه اي ساختمانها ، نگاهي به رفتار ساختمان ها در...
بالا