• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- مراکز

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - مراکزتاریخی وکهن شهری درجهان وایران

  دانلود مقاله شهرسازی - مراکزتاریخی وکهن شهری درجهان وایران مقاله ای که در این قسمت از خانهی معماری قرار داده شده است مربوط به چالش های باززنده سازی شهر ها در مراکزتاریخی وکهن شهری درجهان وایران م باشد . فرسودگی ، باز زنده سازی ، مرکز تاریخی شهر ، ضرورت احیای مراکز تاریخی شهر ، اهمیت مراکز...
بالا