• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- مسلح کردن

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - مسلح کردن بتن با میله ها فولادی BSS

  دانلود مقاله آموزشی - مسلح کردن بتن با میله ها فولادی BSS مقاله ای که در این قسمت قرار داده شده استبه طور کامل در مورد تاثیر مسلح کردن بتن با میلگرد های نواری کوتاه استخوانی شکل به نام BSS را توضیح می دهد و تاثیر آن را بر روی ویژگی های مکانیکی بتن ها را ارزیابی می کند . هدف از انجام و مراحل روش...
بالا