• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- متره و برآورد - 11

 1. A

  نقشه/دیتایل دانلود پروژه دانشجویی - متره و برآورد - 11

  دانلود پروژه دانشجویی - متره و برآورد - 11 پروژه ی کاربردی دیگری از درس متره و برآورد ساختمان را می توانید در این قسمت دانلود نمایید . کلیه ی فصول این پروژه به طور کامل تهیه شده است و کلیه جداول ریزمتره و مالی مربوط به آن به طور کامل و دقیق تکمیل شده و موجود است . گودبرداری ، بتن مگر ، قالب بندی...
بالا