• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- متره و برآورد - 13

 1. A

  نقشه/دیتایل دانلود پروژه دانشجویی - متره و برآورد - 13

  دانلود پروژه دانشجویی - متره و برآورد - 13 پروژ] ی کامل دیگری از متره و برآورد ساختمان را می توانید در این قسمت دانلود و استفاده کنید . این پروژه دارای کلیه ی جداول ریز متره و برآورد مالی و همچنین نقشه های اجرایی در فایل اتوکد می باشد . خلاصه صورت وضعیت مربوط به پروژه نیز موجود است و دارا مباحث...
بالا