• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- متره و برآورد - 18

 1. A

  نقشه/دیتایل دانلود پروژه دانشجویی - متره و برآورد - 18

  دانلود پروژه دانشجویی - متره و برآورد - 18 پروژه ی دیگری از درس متره و برآورد ساختمان را که به صورت دستی و خوانا گردآوری شده است را می توانید در این قسمت دانلود و استفاده نمایید . قالب بندی ستون پیلوت ، میلگرد مصرفی و بتن ریزی ، آرماتور بندی سیر و سقف اول ، رماتور بندی خاموت ها و قالب بندی تیر...
بالا