• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- مولفه های

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - مولفه های تاثیر گذار بر بهبود کیفیات فضایی پیاده راه ها

  دانلود مقاله شهرسازی - مولفه های تاثیر گذار بر بهبود کیفیات فضایی پیاده راه ها مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است به طور کامل در خصوص مولفه های تاثیر گذار بر بهبود کیفیات فضایی پیاده راه ها توضیحات کاملی را شرح می دهد و توضیحات کابردی را در خصوص بررسی و تحلیل مولفه های...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طرای شهری - مولفه های کیفیت طراحی شهری

  دانلود مقاله طرای شهری - مولفه های کیفیت طراحی شهری مقاله ای از طراحی شهری که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مطالبی را در خصوص مولفه های کیفیت طراحی شهری به طور کامل توضیح می دهد . این مقاله ی طراحی شهری توسط آقای کوروش گلکار گردآوری شده است . حالت وجودی یفیت طراحی شهری ، کیفیت...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - مولفه های هویت بخش محله های تاریخی شهر - اصفهان

  دانلود مقاله شهرسازی - مولفه های هویت بخش محله های تاریخی شهر مقاله ای که در زمینه ی شهخرسازی در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است به طور کامل در مورد مولفه های هویت بخش محله های تاریخی شهر مطالبی را ارائه می دهد و بحث بافت پیرامون مسجد جامع شهر اصفهان را مورد بررسی قرار داده است و...
بالا