• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- موسیقی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - مبانی نظری معماری - موسیقی

  دانلود مقاله آموزشی - مبانی نظری معماری - موسیقی پیوند معماری و موسیقی ؛ هنرمند ؛ خلق هنر و اهداف ؛ مقوله های اساسی معماری و موسیقی ؛ مفهوم فضا در معماری و موسیقی ، مفهوم و تنوع در معماری و رابطه با مویقی معماری و طبیعت ؛ موسیقی در رابطه با طبیعت و رنگ ، خواص صوت ، زمان کشش صوت ، هارمونی در...
بالا