• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- محله

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - محله و عناصر شکل دهنده محلات سنتی

  دانلود مقاله طراحی شهری - محله و عناصر شکل دهنده محلات سنتی در این قسمت از خانه ی معماری در زمینه ی طراحی شهری قرار داده شده است و در آن در مورد تبیین مفهوم محله و عناصر شکل دهنده ی آن در بافت محلات سنتی ایران ، توضیحات کامل و کاربردی ارائه شده است . واحد همسایگی ، جامعه محلی ، واژگان معادل محله...
بالا