• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- محمدی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - پروژه سازه های فولادی - محمدی

  دانلود پروژه عمران - پروژه سازه های فولادی - محمدی در این پروژه اطلاعات سازه ای را به طور کامل از پروژه ارائه می دهد . مصالح مصرفی و آیین نامه ها و ضوابط ، تعیین مساحت طبقات ، بارگذاری دیوار ها ، بارگسترده معادل تیغه ها ، دیوار های پیرامونی بدون نما ، دیوار های پیرامونی نما دار ، سقف طبقات و...
بالا