• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- مهندسی پی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه دانشجویی - مهندسی پی

  دانلود پروژه دانشجویی - مهندسی پی حفاری و گود برداری ، دیوار های حائل خاص ، پی های عمیق , بار های جانبی و طراحی سازه ای ، تخمین نشست ، آزمایشات بارگذاری ایستاتیکی و دینامیکی ، تعیین توان باربری ، بهسازی و تثبیت ، پی های مخصوص سطحی و پی های نیمه عمیق ، ملاحظات آنالیز و طراحی در مهندسیی پی و ...
بالا