• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- مهندس رهدار

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - انواع سرریز - مهندس رهدار

  دانلود مقاله آموزشی - انواع سرریز - مهندس رهدار انواع سر ریز ها ، سر ریز آزاد ؛ سر ریز اوجی ( آبریز ) ، سر ریز جانبی ، سر ریز شوت ، سر ریز پلکانی ، سر ریز تونلی و مجرایی ، سر ریز نیلوفری ( لاله ای ) ، سر ریز ریزشی مجهز به بار شکن ، سر ریز آبرو ( زیر گذر ) ، سر ریز سیفونی ، معیار های طراحی ، بار...
بالا