• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- معماری پایدار

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه معماری - تنظیم شرایط محیطی - معماری پایدار

  دانلود پروژه معماری - تنظیم شرایط محیطی - معماری پایدار پروژه ای از درس معماری تنظیم شرایط محیطی که مربوط به مبحث معماری پایدار می باشد را می توانید در این قسمت از خانه ی معماری دانلود و مطالعه نمایید . طراحی برای انسان ، طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی ، صرفه جویی در منابع ، اصول معماری پایدار...
بالا