• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- آیین نامه بتن

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود آیین نامه و ضوابط - آیین نامه بتن در ایران

  دانلود آیین نامه و ضوابط - آیین نامه بتن در ایران در ان قسمت از خانه ی معماری می توانید آیین نامه ی بتن را که در ایران از آن استفاده می شود را دانلود و مطالعه نمایید. کلیه ی ضوابط و آیین نامه های مورد استفاده در بتن در آن ذکر شده است . ستون های تحت اثر بار محوری و لنگر خمشی ، حداکثر فاصله ی...
بالا