• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- آئین نامه

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - آئین نامه بارگذاری پل ها

  دانلود مقاله آموزشی - آئین نامه بارگذاری پل ها بار گذاری پل های راه - بار های دائمی ، بار های بهره برداری ، اثر باد ، جریان آب ، غوطه وری ، آثار دما و تغییرات آن ، جمع شدگی و خزش بتن ، اثر زمین لرزه ، نرده و جان پناه ، آزمایش بارگذاری - بارگذاری پل های راه آهن - بار های دائمی و بار های بهره...
بالا