• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- نیاز معلولین

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله تخصصی - ارزیابی ترافیک شهری - نیاز معلولین و جانبازان

  دانلود مقاله تخصصی - ارزیابی ترافیک شهری - نیاز معلولین و جانبازان مقاله ای تخصصی از مدیریت شهری را که در خصوص مطالعه و ارزیابی ترافیک شهری با توجه به نیاز های معلولین و جانبازان با استفاده از مدل تصمیم گیری ؛ مطالبی مفید و کاربردی را به همراه جزئیات ارائه می دهد ررا می توانید در این قسمت از...
بالا