• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- نوسازی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - نوسازی بافت های فرسوده شهری و مشارکت شهروندان

  دانلود مقاله شهرسازی - نوسازی بافت های فرسوده شهری و مشارکت شهروندان تعاریف و مفاهیم مشارکت ، نظریه های شهرسازی ( برنامه ریزی ) مشارکتی ، شیوه ی مشارکت هدایت شده ، اشکال مختلف مشارکت مردم ، ارزیابی نظریه های شهر سازی مشارکتی ، معیار های ارزیابی نظریه ها ، دسته بندی نظریه های با توجه به شرایط...
بالا