• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

- نحوه ی طراحی

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - نحوه ی طراحی تیر های کامپوزیت در نرم افزار ETABS

  دانلود جزوه آموزشی - نحوه ی طراحی تیر های کامپوزیت در نرم افزار ETABS این جزوه ی آموزشی توسط آقای رضا سلطان آبادی گرد آورده شده است و در آن صورت گام به گام مرحله ا روش طراحی تیر های کامپوزیت را به روش تنش مجاز توضیح می دهد . این طراحی بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1387 گرد آوری شده...
بالا